Umývanie okien Bánovce nad Bebravou

Naša upratovacia firma A SERVIS LIPKA Bánovce nad Bebravou môže svojím zákazníkom ponúkať množstvo rôznych služieb. Medzi tieto služby radíme aj umývaniečistenie okien v byte, domácnosti, súkromnom a rodinnom dome a firme Bánovce nad Bebravou. Ponúkame pravidelný servisný režim čistenia a umývania okien, výkladov a iných presklenných plôch Bánovce nad Bebravou. Nájomníci a prevádzkovatelia obchodov či prevádzok v obchodných centrách si môžu frekvenciu servisného umývania pre umývanie okien v Bánovciach nad Bebravou voliť sami, na základe svojich potrieb. Dokážeme zabezpečiť umývanie a vyčistenie okien pre byt, domácnosť, dom, firmu Bánovce nad Bebravou taktiežako jednorazové alebo nárazové čistenie presklenných plôch. Okrem umývanie okien v Bánovciach nad Bebravou zabezpečujeme pre našich zákazníkov aj umývanie a čistenie mreží a roliet Bánovce nad Bebravou, umývanie a čistenie žalúzií a markíz Bánovce nad Bebravou, umývanie a čistenie fotovoltaických a solárnych panelov Bánovce nad Bebravou, odstránenie a zloženie čiernych plagátov Bánovce nad Bebravou a nedovoleného výlepu a inzercie načierno Bánovce nad Bebravou, odstránenie a strhnutie fólií, polepov a reklám Bánovce nad Bebravou a odstránenie a čistenie graffiti Bánovce nad Bebravou. Pod komplexom služieb umývanie a čistenie žalúzií Bánovce nad Bebravou spadajú činnosti ako čistenie a umývanie horizontálnych žalúzií Bánovce nad Bebravou, vertikálnych žalúzií Bánovce nad Bebravou, pred-okenných žalúzií Bánovce nad Bebravou, umývanie a čistenie žalúzií vo výške Bánovce nad Bebravou. Pri umývanie a čistenie markíz a látkových roliet Bánovce nad Bebravou realizujeme tiež impregnácie látkových roliet a markíz Bánovce nad Bebravou.Markízy a rolety Bánovce nad Bebravou čistíme aj vo výškach. Disponujeme kvalifikovanými zamestnancami, ktorí vykonávajú čistenie žalúzií a markíz vo výškach Bánovce nad Bebravou. Títo zamestnanci majú absolvované riadne odborné školenie uskutočnené podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z., ktorá upresňuje ustanovenia zákona č. 124/2006 Z.z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a sú držiteľmi licencie na prácu vo výškach za využitia horolezeckej a speleologickej techniky podľa § 14 ods. 2 vyššie uvedenej vyhlášky a je teda kvalifikovaný na výkon tejto činnosti. Čistenie a umývanie okien, žalúzií a markíz Bánovce nad Bebravou môže byť realizované častokrát až vo výške okolo 7 m nad zemou. Naša firma zabezpečuje aj veľmi kvalitné generálne čistenie a tepovanie kobercov Bánovce nad Bebravou. Pri strojové čistenie kobercov Bánovce nad Bebravou používame metódu, ktorá je v dnešnej dobe stále neprekonaná. Ide o metódu, ktorá kombinuje strojové čistenie a tepovanie kobercov Bánovce nad Bebravou– kotúčový stroj a priemyslový vysávač.

Zaistíme pre svojich zákazníkov taktiež denné a pravidelné upratovanie domácnosti, bytu, domu, vily, rezidencie, firmy Bánovce nad Bebravou. Ďalej vykonávame generálne upratovania podláh- hĺbkové voskovanie a fluatácia podláh Bánovce nad Bebravou, strojové čistenie podlahy Bánovce nad Bebravou, nárazové upratovanie po maľovaní a maliaroch Bánovce nad Bebravou, čistenie a tepovanie sedačiek, kresiel, čalúnení Bánoce nad Bebravou, jednorazové upratovanie po remeslách Bánovce nad Bebravou, nárazové čistenie a upratovanie Bánovce nad Bebravou, detailné upratovanie po stavbe Bánovce nad Bebravou. Nie je pre nás problémom realizovať odstránenie grafiti Bánovce nad Bebravou. Aplikujeme a nanášame antigraffitový systém AGN/ antigraffitový nástrek, antigrafitový náter Bánovce nad Bebravou/, ktorý je súčasťou nášho programu budovy bez grafitu Bánovce nad Bebravou. Vďaka nemu dosahujeme pri výkone svojej práce výborné výsledky.

Pre viac informácii kliknite SEM.