Čistenie okien aj vo výškach

Umývanie a čistenie okien vo výškach– Dňa 5. a 6. októbra 2013 dvaja zamestnanci našej upratovacej firmy zrealizovali zákazku, pri ktorej umývali okná o rozmere 488m2. Pre umývanie 488m2 okien bolo nutné použiť horolezeckú techniku pre výškové umývanie okien.

Zamestnanci našej upratovacej firmy, ktorí vykonávajú výškové práce, majú platnú licenciu na práce vo výškach pomocou horolezeckej a speleologickej techniky. Sú tiež preškolení podľa nariadenia vlády o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na pracovisku s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo voľnej hĺbky. Títo zamestnanci sú preskúšaní lektorom a majú platné testy. Na prípadné riziká spojené s realizáciou tejto zákazky je firma poistená. Okná, ktoré sa nedajú otvoriť zvnútra, teda pevné okná a presklené plochy vrátane predokenných žalúzií v Bánovciach, čistíme a umývame za pomoci horolezeckej techniky. Tento lacný a ekonomicky výhodný systém umývania okien vo výškach pomocou horolezeckej techniky sa dá použiť iba tam, kde sú pre túto zlaňovaciu techniku podmienky. Je potrebné mať na budove záchytné body, teda podmienky k tomu, aby sa naši firemní horolezci mali kde ľudovo povedané priviazať a zaistiť si dostatočné istenie.

Pre umývanie okien vo výškach naša firma využíva nie len horolezeckú a speleologické techniku ale aj vysokozdvižné plošiny a hydraulické ramená.

Bližšie informácie nájdete TU

Ďalej pre Vás vieme vykonať: generálne, silné čistenie linolea; generálne upratovanie školských priestorov, čistenie a umývanie stien budov tlakovou vodou s výkonnou čistiacou zložkou Flamil, hĺbkové upratovanie WC, odmastenie podláh, čistenie a umývanie betónových podláh a priemyselných podláh, strojové čistenie žulovej, mramorovej a teracovej dlažby; strojové čistenie marmolea, linolea a PVC.

Tieto ale aj mnohé ďalšie akcie sme vykonali aj v týchto mestách: Lipany, Bratislava, Nemšová, Žarnovica, Košice, Bojnice, Dobšiná, Trenčianske Teplice, Leopoldov.