Bánovce nad Bebravou

Umývanie okien domácností, firiem Bánovce nad Bebravou

Umývanie okien domácností, firiem Bánovce nad Bebravou
Každá zákazka, ktorú realizujeme zahajuje a ukončuje kompetentná osoba. V tomto prípade je to vedúci našich zamestnancov tzv. majster. Je to osoba, ktorá zodpovedá za prebratie a následné odovzdanie hotovej zákazky do rúk zákazníka. Čistenie je považované za ukončené vtedy, keď zákazník podpíše preberací protokol a svojím podpisom […]

Umývanie okien Bánovce nad Bebravou

Umývanie okien Bánovce nad Bebravou
Naša upratovacia firma A SERVIS LIPKA Bánovce nad Bebravou môže svojím zákazníkom ponúkať množstvo rôznych služieb. Medzi tieto služby radíme aj umývanie a čistenie okien v byte, domácnosti, súkromnom a rodinnom dome a firme Bánovce nad Bebravou. Ponúkame pravidelný servisný režim čistenia a umývania okien, výkladov a iných presklenných plôch Bánovce nad Bebravou. Nájomníci […]

Umývanie okien v byte, domácnosti Bánovce nad Bebravou

Umývanie okien v byte, domácnosti Bánovce nad Bebravou

A SERVIS LIPKA, upratovacia spoločnosť, vie zabezpečiť pre svojich klientov veľmi kvalitné vyčistenie okien od rôznych druhov znečistenia.

V portfóliu našich služieb sa nachádza aj kvalitné umývanie a čistenie okien pre dom, byt, domácnosť, obchod, prevádzku, kanceláriu, firmu Bánovce nad Bebravou.

Vďaka tomu, že naša spoločnosť pôsobí v oblasti umývanie a čistenie okien v Bánovce nad […]