odstránenie fólií a polepov

Odstraňovanie fólií a polepov Bánovce

Odstraňovanie fólií a polepov Bánovce

V čase od 8. – 14. októbra 2013 naši dvaja zamestnanci firmy vykonávali umývanie okien a čistenie ich rámov a okenných parapiet. Jednalo sa o odstraňovanie fólií a polepov z okien a výkladov Bánovce, umývanie okien Bánovce a detailné vyčistenie zbytkov lepidiel po strhávaní polepov, fólií, banerov Bánovce. Celková doba práce bola približne 22 […]

Umývanie okien, výkladov, zrkadiel Bánovce

Umývanie okien, výkladov, zrkadiel Bánovce

Umývanie okien a výkladov Bánovce – 16.10.2013 sme uskutočnili akciu, pri ktorej sme zaisťovali obojstranné umývanie výkladov. Realizovali ju dvaja naši pracovníci a trvala celkovo 1,5 hodiny.

Išlo o jednorázovú akciu a okrem umývania výkladov sme na mieste čistili aj malé zrkadlá.  Pri umývaní okien, výkladov alebo iných presklených povrchov Bánovce nepoužívame žiadne leštidlá […]

Umývanie výloh, odstraňovanie fólií a polepov Bánovce

Umývanie výloh, odstraňovanie fólií a polepov Bánovce
Pri zákazke umývanie výloh, strhávanie a odstraňovanie fólií, polepov, banerov a lepidla Bánovce išlo o odstraňovanie zatvrdnutých fólií z povrchu výloha a ich umývanie z vonkajše strany. Celková plocha výloh činila 17,4 m2 Zákazka bola realizovaná v dňoch 16. a 17. júla v trvaní viac ako 6,5 hodiny. Aby […]