umývanie okien

Umývanie okien Bánovce

Umývanie okien Bánovce
Firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. realizuje umývanie a čistenie okien v dome, byte, domácnosti, obchode, prevádzke, kancelárii a firme v Bánovciach aj vo výškach a ťažko prístupných miestach. Tieto čistiace práce zaisťujeme pomocou vysokozdvižnej plošiny, alebo použijeme hydraulické rameno. Túto techniku si prenajímame od celej rady firiem a vzhľadom k objemu nášho umývania čistenia okien vo výškach, máme […]

Umývanie okien Bratislava

Umývanie okien Bratislava
Umývanie okien – Zákazka bola zrealizovaná 12. júla 2013 jedným naším pracovníkom a na akcii odpracoval 1,5 hodiny. Táto akcia sa týkala umývania, čistenia a leštenia okien Bratislava v priestoroch kancelárie objednávateľa. Umyté boli presklenné plochy okien Bratislava s rozmerom 28 m2.
Pre zaistenie kvalitného umytia okien sme použili tzv. trik suchého leštenia. […]

Umývanie okien Bratislava

Umývanie okien Bratislava
Umývanie okien – Táto akcia sa týkala umývania, čistenia a leštenia okien Bratislava v priestoroch kancelárie. Zákazka bola zrealizovaná 12. júla 2013 jedným naším pracovníkom a trvala 1,5 hodinu. Umyté boli presklenné plochy okien Bratislava s rozmerom 28 m2.
Pre zaistenie kvalitného umytia okien sme použili tzv. trik suchého leštenia. Pre dokonalé vyleštenie […]

Umývanie okien domácností, firiem Bánovce nad Bebravou

Umývanie okien domácností, firiem Bánovce nad Bebravou
Každá zákazka, ktorú realizujeme zahajuje a ukončuje kompetentná osoba. V tomto prípade je to vedúci našich zamestnancov tzv. majster. Je to osoba, ktorá zodpovedá za prebratie a následné odovzdanie hotovej zákazky do rúk zákazníka. Čistenie je považované za ukončené vtedy, keď zákazník podpíše preberací protokol a svojím podpisom […]