Umývanie a leštenie výkladov

Umývanie okien Bánovce sa dlhodobo špecializuje na kompletné umývanie, čistenie a leštenie výkladov, vrátane ich impregnácie. Kladieme dôraz na precízne vykonané upratovacie práce a maximálnu spokojnosť klientov. Používame modernú techniku, účinné a zároveň šetrné čistiace značkové prostriedky. Zamestnávame spoľahlivých zamestnancov, ktorí sú riadne preškolení a svoju prácu odvádzajú s najlepšími výsledkami. Dôkazom toho sú naši stáli zákazníci.

Kvalitné umývanie výkladov prebieha v dvoch režimoch. Ide o servisné umývanie výkladov, keď si zákazník zvolí servisný cyklus umývania výkladov či iných presklených plôch alebo vykonávame nárazové a jednorazové umývanie výkladov. Službu vykonávame jednorazovými akciami alebo v servisných cykloch 1x za 14 a 1x za 30 dní. Umývanie výkladov je možné vykonávať aj v servise 1x 90 dní a 1 x 120 dní alebo nepravidelne v časoch, ktoré si zvolí sám zákazník. Umývanie výkladov v prevádzkach mimo obchodných centier vykonávame zvyčajne počas otváracej doby podľa dohody. Umývanie výkladov v prevádzkach obchodných centier vykonávame mimo pracovnej doby podľa dohody- pred alebo po otváracej dobe.

Na umývanie výkladov nepoužívame žiadne leštidlá. Tým je zaručené, že Vaše výklady aj iné presklené plochy zostanú dlhú dobu čisté a neobjavia sa na nich po čase kruhy a ťahy leštenia tak, ako to je pri umývaní výkladov za pomoci rôznych leštidiel. Výklady čistíme mopom a následne ich zotrieme stierkou s kvalitnou gumou. Akonáhle je presklená plocha kvalitne vyčistená, necháme ju preschnúť a potom doleštíme suchou bavlnenou plienkou.

výlohy 1

 
Ďalšou prednosťou našej práce je, že každá zákazka je zahájená a ukončená kompetentnou osobou – vedúcim našich zamestnancov tzv. majstrom. Táto osoba vždy so zákazníkom preberá a odovzdáva vykonanú zákazku. Každá zákazka musí byť vždy ukončená podpísaním preberacieho protokolu, v ktorom naši zákazníci potvrdzujú, že dielo nevykazuje žiadne škody či nedorobky a celková práca našej firmy bola vykonaná v dohodnutej kvalite. Po kontrole je potvrdený výkaz o vykonanej práci, na základe ktorého sa fakturuje kvartálne. Je možné samozrejme platiť aj v hotovosti na PPD. Servisné umývanie výkladov už niekoľko rokov zabezpečujeme v obchodných centrách v celej Českej a Slovenskej republike, novo aj v Rakúsku.

Umývanie a čistenie výkladov vo výškach

Ak realizujeme umývanie a čistenie výkladov vo výškach, používame na to špeciálnu techniku. Ide o horolezeckú a speleologickú techniku, o hydraulické ramená a vysokozdvižné plošiny. Naši zamestnanci sú na túto prácu odborne preškolení a na umývanie výkladov používajú veľmi kvalitné prostriedky. Musíme tiež zdôrazniť, že na vykonanie zákazky nikdy nevyužívame brigádnikov z rôznych agentúr. Naši zamestnanci sú bezúhonní a samozrejme nami dôkladne preverení. Náš tím certifikovaných horolezcov je odborne vyškolený podľa platnej vyhlášky § 134a ods. 2 a podľa § 134cm ods. 2 zákona č. 65/1965 Zb., Zák. práce v znení zákona č. 155/2000 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na pracovisku s nebezpečenstvom pádu z výšky alebo do voľnej hĺbky.

Výšky 1

 

Odstránenie polepov zo sklenených povrchov

Sme schopní z vašich výkladov veľmi kvalitne a bez akéhokoľvek poškodenia odstrániť fólie aj polepy a zoškrabať všetko lepidlo, ktoré ostalo po strhnutí a odstránení fólií. Nepoškodenie sklenenej plochy je zabezpečené použitím korundovej žiletky s priemerom najmenej 10 cm. Použitím nekvalitného náradia na odstraňovanie, škrabanie a vyberanie tvrdých nečistôt, strhávanie fólií, škrabanie zvyšku lepidiel alebo neškoleným personálom dochádza k nevratným poškodeniam. Naši zamestnanci na odstraňovanie tvrdých nečistôt alebo minerálnych usadenín spôsobených atmosférickými spádmi vždy používajú odborné náradie, a to korundové žiletky. Veľká plocha žiletky, najmenej 10 cm, okno nikdy nepoškriabe. Odstraňujeme a strhávame polepy, reklamy, jednorazové polepy podujatí, reklamné bannery a fólie vo výškach.

Impregnácia výkladov

Umývanie okien Bánovce sa špecializuje na umývanie výkladov a následné ošetrenie našou jedinečnou nanotechnológiou GlasProtect – GSP. Po ošetrení všetkých sklenených plôch našou technológiou sa príslušné plochy umývajú iba čistou vodou a nie je nutné používať čistiace prostriedky. Táto technológia v zásadnej miere znižuje náklady na údržbu sklenených plôch, predlžuje ich životnosť a vylepšuje optický vzhľad.

Impregnace ploch

 
Samočistiaca technológia GSP je dvojfázová a na liehovej báze. Má ochranný účinok proti vode aj špine založený na princípe lotosového efektu. Na vodovzdornej nanovrstve dochádza k zhlukovaniu vody aj špiny do guľôčok a odvaľovaniu z povrchu samospádom alebo prúdením vzduchu. GSP spôsobuje hydrofobizáciu, olejofobizáciu a samočistiacu schopnosť ošetreného skla. Zabraňuje uchyteniu plesní, vodného kameňa a vzniku škvŕn, napríklad od hrdze. Chráni pred pôsobením chemikálií do hodnoty pH 13 – solí, kyselín aj zásad. Chráni pred nepriaznivým vplyvom UV žiarenia. Je určená predovšetkým pre strešné okná, sklenené fasády, solárne panely, skleníky, presklené výklady, hladké sklá aj na menšie plochy skiel s jemným ornamentom. Potom, čo je sklenený povrch ošetrený GSP, umýva sa iba čistou vodou a nie je nutné používať žiadne čistiace prostriedky.

Táto nanovrstva je odolná voči teplotám do cca 450 ° C. Spojením nanočastíc s podkladom je vytvorený absolútne spoľahlivý ochranný mechanizmus pre povrch. Nanoformátovaný povrch zostáva však paropriepustný – má možnosť “dýchať”. To nám umožňuje vytvoriť vďaka nanotechnológii hydrofóbnu, olejofóbnu a acidofóbnu úpravu povrchu. Garantujeme záruku 2 roky. Životnosť je podmienená klimatickými podmienkami. Predpokladaná životnosť podľa klimatickej námahy je spravidla dlhší 4-5 rokov. Klimatické podmienky pre aplikáciu SVP- musí byť v suchu pri teplote + 15 ° C až + 30 ° C. Výrobca na správne zachovanie funkcie a vlastností impregnácie neodporúča, aby teplota v prvý dni po aplikácii počas formovania klesla pod + 10 °C.