Umývanie okien Bánovce ako jediná upratovacia firma v Slovenskej republike, v Česku a po novom aj v Rakúsku zabezpečuje komplexný servis širokého spektra, ponúkame našim zákazníkom aj umývanie a čistenie vo forme výškových prác. Ponúkame nielen klasické umývanie okien a kovových konštrukcií vo výškach, ale aj čistenie fasád vysokých budov. Na ľahko prístupné a nižšie položené miesta používame teleskopické tyče (až 9m), výškové práce vykonávame pomocou rebríkov, vysokozdvižných plošín, či horolezeckej techniky. Snažíme sa voliť vždy to najrýchlejšie a najekonomickejšie riešenie.

Pri vykonávaní všetkých výškových prác horolezeckou technikou majú pracovníci absolvované školenia pre odborné vykonávanie výškových prác. Všetci naši horolezci sú certifikovaní a vyškolení podľa platnej vyhlášky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Tiež majú s výškovými prácami mnohoročné skúsenosti a pri práci vždy starostlivo dbajú na zásady bezpečnosti. Výškové umývanie okien, fasád, konštrukcií sme schopní zabezpečiť po celej Slovenskej republike, v Česku, Rakúsku a Nemecku.

výšky 2

 

Čistenie a natieranie fasád vo výške

Vykonávame čistenie omietok, fasád a plášťov budov, tmelíme a realizujeme aj drobné opravy fasád a omietok. Na maľby a na opravy fasád používame kvalitné fasádne farby firmy Weber, ktorá ponúka širokú paletu farebných odtieňov spĺňajúcich nielen moderné technické, ale aj aktuálne architektonické požiadavky. Aplikujeme penetrácie a úpravu podkladu povrchu, tryskáme a zjednocujeme povrchy fasád tlakovou vodou, detailne čistíme fasády z ušľachtilých prírodných materiálov, umelého kameňa a obkladov špeciálnou chémiou po celom území Slovenskej republiky. Váš dom alebo iný objekt kompletne zbavíme ktoréhokoľvek znečistenia na stenách ako napríklad graffiti, škvrny od farieb, organická nečistota, atď. V odstraňovaní graffiti máme mnohoročné skúsenosti a naša technológia má 100% úspešnosť. Viac o odstraňovaní graffiti sa dozviete v sekcii na našich webových stránkach.

Pri bežnom znečistení, fasády umývame vo výške ručne v cene od 1,50 €/m², na fasády silne znečistené používame vysokotlakovú pištoľ za použitia aktívnej čistiacej zložky Flamil super 3 VO VÝŠKE od 3 €/m². Ak sa objavia škvrny, ktoré nejdú odstrániť žiadnou technológiou, odporúčame opravu fasády nanesením vhodnej farby VO VÝŠKE od 9 €/m². Navštívte naše webové stránky a v sekcii antigraffiti nájdete viac informácií o ochrane fasád a prevencii pred graffiti. Ak sa na Vašom objekte často vyskytujú graffiti a alebo iné druhy znečistenia, najvhodnejším riešením je antigraffitová ochrana, ktorá spoľahlivo ochráni Vašu fasádu.+

výšky 3

 

Čistenie fasád zo zeme

Čistenie fasád vykonávame umývaním, tlakovým umývaním s aktívnou čistiacou zložkou a tlakovým umývaním sódou – systémom zásobníka ARMEX. Čistenie tiež vykonávame pieskovaním interiérov a exteriérov budov. Vykonávame pieskovanie granitom, pieskovanie ľahkými abrazívami – vlašskými orechmi, pieskovanie špeciálnou pieskovačkou W/125 s riaditeľným tlakom na pieskovanie a reštaurovanie sôch, historických objektov, na pieskovanie citlivých prírodných materiálov, pieskovca, vápenca, opuky, travertínu a teraca.

Máme rozsiahle skúsenosti z oblasti odstraňovania graffiti, čistenia fasád a súvisiacich služieb, napríklad prí odstránení graffiti z povrchu neošetreného ochranným náterom je úspešnosť 60-90%. Pre úplnú spokojnosť zákazníkov ponúkame alternatívne riešenie v podobe náteru fasádnou farbou. Pri čiastočnom natieraní fasády, napríklad zatieraní tieňa po odstraňovaní graffiti musíte brať do úvahy znečistenie zvyšné časti objektu – vždy to bude vidieť. S kvalitnými farbami firmy Weber sme schopní zabezpečiť 90% zhodu farby náteru s existujúcou farbou fasády a natretie akokoľvek veľkých plôch, aj vo výškach. Pri nátere je v cene zahrnuté aj čistenie fasády vysokotlakovou vodou (v rovnakej výmere ako náter, ak nie je dohodnuté inak).

Postavebné upratovanie

Do našich služieb je zahrnutá aj väčšina druhov postavebného upratovania. Priestory zbavíme prachu po remeselníkoch a nečistôt po maľovaní, dôkladne umyjeme všetky sklenené plochy a iné umývateľné povrchy, strhneme polepy, nakoniec hĺbkovo vyčistíme, prípadne aj navoskujeme podlahu. V týchto činnostiach má náš tím kvalitné skúsenosti najmä z nákupných centier, kde našim klientom tieto služby poskytujeme pravidelne po rekonštrukciách alebo pred otvorením nového podniku. Umývanie okien Bánovce disponuje dostatočným počtom kvalifikovaných pracovníkov, preto pre nás nie je problém zabezpečiť rýchle upratovanie akokoľvek rozsiahlych priestorov kdekoľvek na území Čiech a Slovenska.

postavební úklid

 

Ostatné činnosti Umývanie okien Bánovce

Vykonávame tepovanie a strojové čistenie kobercov, strojové čistenie podláh, voskovanie podláh, ručné tepovanie čalúneného nábytku, sedacích súprav, matracov, postelí, umývanie a čistenie okien a výkladov, ďalej umývanie a čistenie okien a presklených plôch vo výške pomocou horolezeckej techniky, alebo z hydraulických ramien montážnych plošín. Umývanie a čistenie okien, rámov, parapetov, výkladov, okien a presklených plôch vo výške, práce umývanie a čistenie vo výške, umývanie a čistenie okien pomocou horolezeckej a zlaňovacej techniky, umývanie a čistenie okien pomocou hydraulických ramien montážnych plošín, výškové práce umývanie a čistenie okien, sklenených a presklených plôch vo výške, sklenených tabúľ, skleníkov, zimných záhrad, presklených budov a domov, parkovacích domov, obchodných centier, výkladov prevádzok obchodných centier a výkladov v uliciach mesta, vitrín, presklených schodísk, svetlíkov, luxferov, copilit, polykarbonátov, sklenených prístreškov, sklenených a presklených stien budov a prevádzok, opaxitových obkladov, log, pútačov, sklenených portálov, vývesných štítov, sklenených podkladov log, presklených a sklenených výťahov a zdvíhadiel, sklenených a presklených zábradlí, zábran a plotov, sklenených a presklených stropov a podláh, epoxidových podláh – stierok, zrkadiel a zrkadlových stien, mreží a roliet, hladkých stien, sklenených svetiel a lustrov, všetkých rozvodov vody, klimatizácie, elektriny, plynu, odpadov nad predajnou plochou. Zvesenie, strhnutie a odstránenie z výkladov, okien a sklenených tabúľ všetkých polepov, lepidiel, silikónov, farieb po prestavbách a rekonštrukciách predajní a prevádzok v obchodných centrách a na uliciach miest. Strhnutie a odstránenie z výkladov, okien a sklenených tabúľ fólií, ochranných fólií, samolepiek, bannerov, reklamných polepov a polepov akcií. Vyškrabanie a vyčistenie farieb a silikónov po rekonštrukciách výkladov a zvyškov lepidiel po strhnutých polepoch, fóliách, polepoch reklám a polepoch akcií korundovými žiletkami. Umývanie a čistenie okien, výkladov a presklených plôch po maľovaní, remeslách, maliaroch, rekonštrukciách, stavbe, prestavbe, výmene skiel a výkladov, pred otvorením prevádzkarne, pri otvorení nového podniku a obchodu. Umývanie a čistenie okien v domácnosti, vo firme, v obchode, prevádzkarni, v byte, na dome a v rodinnom dome. Umývanie a čistenie plastových okien, kastlových okien, balkónových okien, ventilačiek, strešných okien, neotvárateľných okien, sklenených stien, výťahov, kancelárií, garážových brán. Servisné umývanie a čistenie okien a výkladov. Jednorazové umývanie a čistenie okien a výkladov. Nárazové umývanie okien, výkladov, log, pútačov, vývesných štítov, mreží, roliet, žalúzií, vonkajších predokenných žalúzií, zrkadiel, zrkadlových stien, reklám, solárnych panelov, výkladov prevádzok obchodných centier. Naše služby vykonávame po celej Slovenskej republike, v Česku, Rakúsku a Nemecku. Ak Vás zaujímajú naše činnosti či potrebujete sa poradiť, pozrite si naše internetové stránky http://www.a-servislipka.cz/ alebo nás priamo kontaktujte.